Üyelikler

INTA (ULUSLAR ARASI MARKA BİRLİĞİ)

ABD merkezli olan birlik kurulan en eski birliklerden biri olup, yıllık seminerlerine 8.000’den fazla katılımın gerçekleştiği fikri sınaî haklar alanında en fazla rağbet gören birliktir.

AIPPI

AIPPI (ULUSLAR ARASI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI KORUMA BİRLİĞİ)

Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği fikri mülkiyet hak sahiplerini, bu alanda çalışma yapan akademisyenleri ve patent ve marka vekilleri başta olmak üzere, bu alana ilgi duyan herkesi bir araya getirmeyi amaçlayan ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir dernektir.

Les Logo

LES (ULUSLAR ARASI LİSANS YÖNETİCİLERİ BİLRİĞİ)

Teknoloji ve endüstriyel ya da fikri mülkiyet haklarının transferi ve lisanslama yapan yetkililer arasında mesleki standartları yükseltmek için teşvik edici rol üstlenen kar amacı gütmeyen profesyonel topluluktur. Bilim adamları, mühendisler, akademisyenler, hükümet yetkilileri, avukatlar, patent ve marka avukat ve danışmanlarından oluşan bir üye zincirine sahiptir.

ECTA

ECTA (AVRUPA TOPLULUKLARI MARKA BİRLİĞİ)

Fikri ve Sınai Mülkiyet alanında özelikle marka ve tasarım konularında AB’ye üye ülkelerden vekil, avukat, akademisyen gibi birçok profesyonelden oluşan ve bilgi paylaşımı oluşturabilecek bir forum sağlayan bir birliktir.

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

TOBB, özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir. TOBB’un halen, yerel düzeyde, ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi, deniz ticaret odaları ve borsalar şeklinde oluşmuş 365 üyesi bulunmaktadır. Tüm ülke çapında yayılmış olan oda ve borsalara, çeşitli büyüklüklerde ve bütün sektörlerden 1 milyon 200 binin üzerinde firma kayıtlı bulunmaktadır.

Pem Logo

PEM (Patent ve Marka Vekilleri Derneği)

1998 yılında kurulan ve merkezi Ankara’da bulunan Patent ve Marka vekilleri Meclisi ile birlikte mesleğin etkin bir hukuki altyapıya kavuşması ve daha verimli hizmetler sunulması için etkin çalışmalar yürüten bir dernektir.