Entegre Devre

entegre-devre

Entegre Devre ; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürünü ifade etmektedir.

Entegre Devre Topoğrafyası ile de; Entegre Devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü Entegre Devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü olarak ifade edilmektedir.

Korumanın Amaçları:

 • Rekabet ortamını oluşturmak,
 • Sanayinin gelişmesini sağlamak,
 • Bir tür sistem ve teknolojileri yaratan kişileri ödüllendirmek,
 • Bireysel yaratıcılığı, keşif ve buluşları teşvik etmek,
 • Yatırımı özendirmek,
 • Yurtdışından teknoloji transferi ile kalkınmayı ve gelişmeyi daha geniş bir kitleye yaymak,
 • Teknolojik ilerleme kaydetmek,

KORUNABİLECEK ENTEGRE TOPOĞRAFYALARINDA ARANAN NİTELİK ORİJİNALLİK.

Orijinal Topoğrafya:

Yaratıcısının kendi fikir çabası sonucu ortaya çıkmış ve yaratma sırasında Entegre Devre Topoğrafyası üreticileri ve Entegre Devre Topoğrafyası yaratıcıları arasında sırdan olarak kabul edilmiyor ise orijinaldir.

Bilinen elemanların ve ara bağlantılarının düzenlenmesinden oluşan bir Entegre Devre Topoğrafyası, bütün olarak ele alındığında bir araya getirilmiş şekli bakımından orijinallik şartını taşıyorsa korumadan yararlanır

Koruma Dışı Haller:

Entegre Devre Topoğrafyasının dayandığı;

 1. İçerik
 2. Proses
 3. Sistem
 4. Teknikler
 5. Yarı iletken üründe saklanan bilgi koruma dışındadır.

Koruma Süresi:

 • Entegre Devre Topoğrafyasının, hak sahibi tarafından veya onun izni ile üçüncü bir kişi tarafından, dünyanın herhangi bir yerinde ticari olarak ilk kez piyasaya sürdüğü tarihten veya Tescil başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren

ONUNCU TAKVİM YILININ BİTİMİNDE SONA ERER.