Uluslararası Tescil İşlemleri

MARKA

yurtdisi

Markalar sadece tescil edildikleri ülkenin sınırları içerisinde geçerlidir. Bir markanın bir ülkede serbest kullanımının, satış ve pazarlamasının sağlanabilmesi ve ürünlerin gümrüklerden sorunsuz bir şekilde geçebilmesi için o ülkede tescil şartı aranmaktadır.

Markalar;

  • Topluluk marka başvuruları
  • Yerel marka başvuruları olarak iki şekilde uluslararası platformda korunabilmektedir.

Topluluk Marka Başvuruları;

  • Madrid Protokolü’ne göre WIPO başvuruları
  • Avrupa Topluluğu’nda geçerli olan CTM başvuruları
  • OAPI UNION Birliği’ne üye ülkelerde geçerli olan OAPI başvuruları şeklinde yapılabilmektedir.

Uluslararası Marka Tescili (WIPO)

1 Ocak 1999 tarihinde Türkiye’de uygulamaya girmiş olan Markaların Uluslararası Tescili Konusunda Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol çerçevesinde uluslararası marka tescil işlemidir. Sistem, tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede markanın uluslararası tescilini sağlamaktadır. Başvuru, WIPO tarafından ilgili ülke ofislerine iletildikten sonra 18 aylık inceleme süresi sonunda tescile bağlanır. Koruma süresi 10 yıldır.

Markaya başvuru tarihinden itibaren istenilen her zamanda ülke ilavesi yapılması mümkündür. Yapılacak sicil kayıt değişiklikleri (adres, unvan, nevi değişiklikleri devir, birleşme, v.b…) tek bir başvuruyla WIPO nezdinde yapılmakta olup, seçilen tüm ülkelerde geçerli olmaktadır.

WIPO üzerinden uluslararası bir marka başvurusu dosyalayabilmek için, öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde bir başvuru ya da tescil olması şartı aranmaktadır. WIPO üzerinden yapılacak olan marka başvurusu 5 yıl süre ile menşe ofis başvurusuna bağlıdır.

Yerel vekil aracılığı ile araştırma ve itiraz işlemleri takip edilmektedir.

Ulusal Başvuru

Tescil istenilen ülkelerde yerel vekil aracılığı ile yapılan başvurulardır. Başvurusu yapılan marka, tescil istenilen ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladığı prosedüre göre işlem görür.

Tüm işlemler yerel vekiller aracılığıyla takip edilmektedir.

Uluslararası Marka Takip İşlemleri

Uluslararası platformda tescilli markalarınıza benzer ve birebir markaların, inceleme esnasında direk yayına çıkarıldığı bölgelerde marka haklarınızı koruyabilir, bu sayede yatırım yapmayı planladığınız ülke/ülkelerde markanızın olup olmadığı gibi ön araştırma yapabilme imkânı sağlayabilir, ayrıca rakip ya da rakip olabilecek markaları da görebilme olanağına sahip olabilirsiniz.

Markalarınızın 3.şahıslar tarafından taklit edilmesinden dolayı uğrayabileceği zararları önlemek için, size özel olarak sunmuş olduğumuz ULUSLARARASI MARKA TAKİP HİZMETİ ile, çok düşük maliyetlerle benzer/birebir markaların henüz ilan aşamasındayken tespiti sağlanarak, yüksek maliyet ve uzun bir süreç olan dava aşamasına geçmeden, benzer markaların iptalleri mümkün olmaktadır.

Uluslararası marka takibi yapılmadığı taktirde, yatırım yapmayı düşündüğünüz ülkelerde olası bir benzer marka sebebiyle yapılan yatırım harcamaları, sarf edilen emek ve zaman boşa gidebilir. Ya da mevcut markanıza benzer bir marka ile uluslararası platformda markanızın tanınmışlığından faydalanarak kullanıcılara sanki sizmişsiniz imajı vererek haksız kazanç elde edilebilir. Tüm bunların önlenebilmesi için marka takibi tescil kadar önemli hususlardan biridir.

İnceleme Ve İtirazlar

Uluslararası marka başvurularının WIPO tarafından seçilen ülkelere bildirim yapıldıktan sonra, ilgili ülke incelemeleri sonucunda kabulüne ya da geçici olarak reddine karar verilebilir. Bu kararlara ülkelerin mevzuatına göre, belirtilen yasal süreler içerisinde yerel vekiller aracılığıyla itiraz edilerek, kabulünün sağlanması mümkündür. Süresi içerisinde itiraz edilmeyen geçici red kararları kesinleşir ve o ülkede marka geçersiz olur. Bu nedenle, alınan kararlara itiraz en önemli süreçlerden birisidir.

Ülkelerde incelemeler olumlu sonuçlanır ise, markalar ilan edilir. İlan aşamasında herhangi bir itiraz olmayan markalar o ülkede kesinleşir. Bazı ülkeler tescil belgesi göndermekte olup, bazı ülkeler göndermemektedir.

PATENT

Avrupa Patenti Sözleşmesi (EPC)

Türkiye’nin 1 Kasım 2000 tarihinde taraf olduğu sözleşmedir. Avrupa patenti, verildiği Üye Devletlerin her birinde, o devlet tarafından verilen bir patent gibi aynı etkiye sahip olmaktadır. Avrupa Patentinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır.

worldwide.espacenet.com adresinde Avrupa Patentleri dâhilinde araştırma yapılabilmektedir. İtiraz işlemleri yerel vekil aracılığı ile ilgili ülkede yapılmaktadır.

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)

Türkiye’nin 01.01.1995 tarihinde üye olduğu Patent İşbirliği Anlaşması buluşların birden koruma altına alınmasını sağlar. Buluş sahipleri tek başvuru, tek araştırma raporu ve tek inceleme raporu ile seçilebilen yaklaşık 142 üye ülkede koruma elde etmektedirler.

www.wipo.int adresinde uluslar arası marka veri tabanında araştırma yapılabilmektedir.

İtiraz işlemleri yerel vekil aracılığı ile ilgili ülkede yapılmaktadır.

Afrika Sınai Mülkiyet Hakları Organizasyonu (OAPI)

OAPI nezdinde yapılan patent tescilleri, Benin, Burkina Fasso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Çad, Kongo, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Gabon, Gine, Gine Bisseau, Mali, Moritanya, Nijerya, Senegal, Togo’ da tek bir başvuru ile koruma sağlamaktadır.

Ulusal Başvuru

Tescil istenilen ülkelerde yerel vekil aracılığı ile yapılan patent başvurularıdır. Başvurusu yapılan patent, tescil istenilen ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladığı prosedüre göre işlem görür.
Yerel vekil aracılığı ile araştırma ve itiraz işlemleri takip edilmektedir.

TASARIM

Uluslararası Tasarım Tescili WIPO

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın yürüttüğü tek bir başvuru ile üye olan tüm ülkelerde koruma sağlayan sistemdir. Koruma süresi 5 yıldır.
www.wipo.int adresinde uluslararası tasarım veri tabanında araştırma yapılabilmektedir.
İtiraz işlemleri yerel vekil aracılığı ile ilgili ülkede yapılmaktadır.

Avrupa Topluluğu Tasarım Tescili OHIM

İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi’nin yürüttüğü tek bir başvuru ile Avrupa Birliğine üye tüm ülkelerde koruma sağlayan tescil sistemidir. Koruma süresi 5 yıldır.
www.oami.europa.eu adresinde Avrupa Tasarımları dâhilinde araştırma yapılabilmektedir.
İtiraz işlemleri yerel vekil aracılığı ile ilgili ülkede yapılmaktadır.

Ulusal Başvuru

Tescil istenilen ülkelerde yerel vekil aracılığı ile yapılan tasarım başvurularıdır. Başvurusu yapılan tasarım, tescil istenilen ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladığı prosedüre göre işlem görür
Yerel vekil aracılığı ile araştırma ve itiraz işlemleri takip edilmektedir.