Marka Tescil

MArka Tescil

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Araştırma

Marka araştırması tescil işleminin ilk ve en önemli basamağıdır. Araştırma işlemi Tpe’nin araştırma sayfası ile sınırlı kalınmayarak, Marpataş’a ait olan özel araştırma portalı ile netleşmektedir. Veri tabanımızda, müvekkilimizin talep etmiş olduğu marka; dünya dillerindeki karşılığı,fonetik ve tek ses farklılıkları gibi kriterlerle incelenmekte ve tüm benzerlikler tespit edilmektedir.

Bu sayede henüz tescil işlemlerinin ilk adımında müvekkilerimiz, tüm riskler ve olasılıklar hakkında bilgi verilmektedir.

İtiraz

Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınaî mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.

İtiraz işlemlerindeki en önemli nokta, ihtiyaç duyulan hükümlerinin nasıl kullanılacağının bilinmesi olduğu gibi, aynı zamanda daha önce karşılaşılmış ve üstesinden gelinmiş birçok dosyadan kazanılmış tecrübe ve müspet kararların, emsal karar teşkil ederek dilekçelerde yerini almasıdır.

Tecrübe ile hukuki kaynakların birleştiği itiraz dilekçelerinde, haksız rekabete konu olan her türlü dosyada, yaratılan iltibasın bertaraf edilmesi için gereken özen gösterildiği takdirde istenilen sonuca varılması son derece mümkün bir durumdur.

Marpataş takip işlemlerini,  her ay düzenli olarak gönderdiği ilgili raporlarla birlikte müvekkilleri ile paylaşmaktadır.

Marka Takip İşlemi

Markanızın her ay yayınlanan Resmi Marka Bülteninde ilan edilmiş olan markalarla karşılaştırılarak benzer markaların taranması, herhangi bir benzer marka var ise rapor edilmesidir. Bu işlem sayesinde, benzer olan marka başvurularından haberdar olunmakta ve talep edildiğinde bu başvurulara itiraz edilerek iptali gerçekleştirilmektedir.

Sicil Kayıt İşlemleri

Marka haklarınızın korunması ve 3. kişilerin olası ihlallerine karşı kullanılması konusunda bir sorun yaşamamak için, marka sahibinin unvan, nevi ve adres değişiklikleri, marka üzerinde devir, birleşme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri, haciz, rehin gibi işlemlerin Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka siciline kaydedilmesi gerekir.