Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başvuru Formu

  Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

  MARPATAŞ Patent Bürosu Limited Şirketi İle İlişkinizi Belirtiniz

  (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

  1. MüşteriZiyaretçiİş OrtağıDiğer

  Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz Adresime gönderilmesini istiyorum.E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.Elden teslim almak istiyorum.

  İşbu başvuru formu, MARPATAŞ Patent Bürosu Limited Şirketi. ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, MARPATAŞ Patent Bürosu Limited Şirketi tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için MARPATAŞ Patent Bürosu Limited Şirketi. ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde MARPATAŞ Patent Bürosu Limited Şirketi söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

  Başvuru Tarihi: