İnsan Kaynakları

Marpataş karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu kurum imajını yıllardır başarıyla geleceğe taşımaktadır. Marpataş olarak, firmanın hedefleri doğrultusunda nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanların gelişimine, motivasyonlarını ve firmaya bağlılıklarını yüksek tutmaya, değişen dünya koşullarına ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek bir organizasyon olmaya, kurum kültürünü yaratıp yaşatmaya dayalı şirket politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlamasına inanıyoruz.

Marpataş işe alımlarda adaylara eşit fırsatlar tanıyan, objektif ve standart bir süreç yapılandırmaya çalışmaktadır. Başvurular firmanın cv havuzundan, bu alanda hizmet veren profesyonel İK arama portallarından ve referanslar ile kabul edilmektedir. Özgeçmişler üzerinden yapılan ilk değerlendirme sonrası uygun adaylar İK departmanı tarafından ilk görüşmeye davet edilir. Böylece adaylarımızı ve onların da başvuru yaptıkları firmayı ve sektörü tanımaları amaçlanmaktadır. Daha sonra görüşmeleri olumlu geçen adaylara, pozisyona yönelik kişilik envanteri uygulaması yapılır. Son aşamada ise ikinci görüşmeler ve uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılmaktadır.

Marpataş, bünyesindeki insan kaynağının sürekli gelişimini sağlamak, kuruma olan katma değerini arttırmak, çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirlenen dönemlerde performans değerlendirme sistemi ve kurumsal aidiyeti sağlamak, güçlü kılmak adına çalışan memnuniyeti anketleri uygulamaktadır. Performans değerlendirme sistemi sonucunda yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda, temel kurum yetkinlikleri geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlemektedir.

Marpataş olarak, kurumsal sosyal sorumluluğu ve topluma geri verme ilkesini en önemli kurumsal değerlerden biri olarak tanımladığımızdan dolayı bu doğrultuda da çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alıyoruz. Bu projelere destek verme konusunda çalışmalarımız gelecek planlarımız içerisinde de devam edecektir.

Başvuru Formu

    CV Yükle (maks. 5mb)