Markalarımız

MARPATAŞ TÜRKİYE

Marpataş Local

1985 yılından beri Türkiye sınırları içerisinde Fikri ve Sınai Haklar alanında; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve entegre devre tescil işlemleri ile ilgili; araştırma, yenileme, itiraz, takip ve sicil kayıt işlemleri ile ilgili profesyonel danışmanlık yapmaktadır.

MARPATAŞ ULUSLARARASI

Marpataş International

Marpataş’ın bugün sahip olduğu uluslar arası network ve iş birlikleri ile uluslar arası arenada; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, tescil işlemleri ile ilgili; araştırma, yenileme, itiraz, takip ve sicil kayıt işlemleri ile ilgili profesyonel danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca üyesi olduğu birçok uluslararı dernek sayesinde güncel bilgileri müvekkilleri ile hızlı bir şekilde paylaşmaktadır.

MARPATAŞ AKADEMİ

Marpataş Akademi

Marpataş Akademi olarak müvekkillerimize, kurum, firma ve iş dünyasında aktif faaliyet gösteren profesyonellere Fikri ve Sınaî Mülkiyet alanının kapsadığı bütün konularda; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre ve uluslar arası tescil işlemleri ile ilgili genel kurallar, kanun ve yönetmelikler, en son gelişmeler ve güncellemeler ile ilgili bilgilerin yanı sıra tescil süreçlerinde karşılaşılan riskler ile bu süreçlerin yönetimi ve stratejilerini kapsayan eğitim seminerlerimizin olduğu akademik programımızdır.

MARKALINE

markaline

Markaline; bir sonraki adımları iş dünyasına atılmak olan üniversite öğrencilerini, Fikri ve Sınaî Haklar alanında bilgilendirerek iş dünyasında, bu konuda daha bilinçli birer aktör olarak yer almalarını sağlamak amacı ile alanında uzman profesyonellerimiz tarafından verilen, en güncel gelişmelerinde yer aldığı eğitim ve seminerlerden oluşan, aynı zamanda verilen etiğim ve Fikri ve Sınai Mülkiyetin kapsadığı bütün konularda çıkarılan yayınlarımızı da içeren akademik programımızdır.