İlkelerimiz

Mesleki ve Ahlaki Etik Kurallara Uymak

Marpataş; sektördeki saygın yerini her zaman korumaya özen göstererek, kendisine ahlaklı, dürüst ve kararlı çalışmayı mesleki ve ahlaki etik kurallara uymayı hedef edinmiştir.

Gizlilik

Marpataş; kurum bünyesinde birinci derece öneme haiz olan gizlilik ilkesi ile müvekkillerinin paylaştığı fikirleri hiçbir zaman karlılığı düşünmeden korumuştur.

Güven

Marpataş; müvekkilleri ile karşılıklı güven ilkesini benimsemiş ve bu sayede uzun süreli ilişkiler kurmuştur.

Dürüstlük

Marpataş; benimsediği dürüstlük ilkesi ile hizmet verdiği ve hizmet aldığı kuruluşlarla daima tutarlı bir işbirliği yapmıştır.

Samimiyet ve Şeffaflık

Marpataş; verimliliği, etkinliği, samimiyeti ve şeffaflığı ön planda tutarak sunduğu hizmetlerle müvekkil memnuniyetini her zaman sağlamıştır.

Kaliteli Hizmet Anlayışı

Marpataş; en önemli öz varlığı olan müvekkillerine, kaliteli hizmet anlayışından hiçbir zaman ödün vermeden müvekkillerine kaliteli hizmet ayrıcalığını yaşatmıştır.

Ekip Çalışması

Marpataş; bireysellikten çok, çalışanlarına bağımsız ve dürüst iş yapma prensibini aşılayıp, güven ortamında ekip çalışması ilkesi ile başarılı işler çıkarmaya inanmıştır.

Yenilikçilik

Marpataş; yurtiçinde ve yurtdışında sektöründeki bütün gelişmeleri günü gününe takip edip yenilikleri kendi bünyesine entegre etmeyi, özellikle gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerden müvekkillerinin zarar görmemesi için onlarla birlikte hareket ederek yenilikçilik anlayışını onların hizmetine sunmuştur.