Endüstriyel Tasarım

endustriyel-tasarim

Endüstriyel Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Tüketici tarafından ürünü çekici kılan, diğer firmalarla sektörel pazarda rekabeti arttıran, ürün kalitesinin yükselmesine de doğrudan etki eden başarılı tasarımlar, hayal gücü, üstün emek ve ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır.

Yapılan yatırımların, harcanan emeğin ve ürüne dönüşen özgün fikirlerin korunması, tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkını doğurur.Koruma altına alınan tasarımlar, fikir hırsızlığı, kopyalama, taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalmaz ve tasarım sahiplerinin ticari anlamda büyük kayıplara uğramalarına engel olur.

Araştırma

Yeni, sürekli değişim gösteren, insan ihtiyaçlarına cevap veren, ergonomik ve estetik niteliğe sahip fikirleri tasarıma dönüştürmek sektöre bir hareket, tasarımcılara yeni ufuklar, tüketicilere ise kaliteli yaşam standartları oluşturmaktadır. Tasarımların özgün olmasına vurgu yapan Marpataş, araştırma portalı ile ürün ve firma bazlı detaylı bir tasarım araştırması yaparak müvekkillerini güvenilir ve doğru şekilde yönlendirmektedir.

6179 SMK ile tasarımlar yenileme incelmesine tabi tutulacağı için, başvuru yapmadan önce tasarımın araştırılması daha çok önem kazanmıştır.

Yenileme

Tescilli tasarımların korunma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıl olup ancak bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle yirmi beş seneye kadar uzatılabilir. Marpataş müvekkillerini bu süreçler ile ilgili her türlü konuda zamanında bilgilendirilmektedir.

İtiraz

Türk Patent tarafından tasarımın yayına çıkmadan önce yeni olmadığı gerekçesi ile verilen red kararına itiraz edilebilmekte ve yeniden değerlendirilmesi talebine ilişkin karşı görüş verilebilmektedir. Türk Patent Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından tasarımın yeniden yenilik incelemesinde bulunması istenebilmektedir.

İlana çıkmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek ya da tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları tasarımın “yenilik” ve “ayırt edicilik” vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ya da hak sahipliğine dayanarak ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Türk Patent nezdinde itirazda bulunabilirler.

İtirazlar önce şekli olarak incelenir, ardından karşı görüş alınması için başvuru sahibine tebliğ edilir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” vasfına sahip olup olmadığı, sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. Marpataş, takip işlemlerini ve ilgili raporları her ay düzenli olarak müvekkilleri ile paylaşmaktadır.

Takip

Tasarım tescillerinde, takip işlemleri diğer konulara göre daha büyük bir önem taşımaktadır. Türk Patent, tasarım başvurularını şekli inceleme yapıldıktan sonra,yenilik incelemesi olumlu sonuçlanır ise başvuru ilana çıkartılmaktadır 6179 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu ile incelemesiz bir sisteme sahip tasarımlara yenilik incelemesi zorunluluğu getirilmiş ve Türk Patentin yeni bulmadığı tasarımların ilana çıkmadan iptali mümkün kılınmıştır. Bu sebeple, zaman ve maliyet açısından daha büyük bir kayba uğramamak adına tasarımlarınızın başvurudan önce yenilik araştırmasına tabi tutulması büyük önem kazanmaktadır.

Marpataş, takip işlemlerini ve ilgili raporları her ay düzenli olarak müvekkilleri ile paylaşmaktadır.

Sicil Kayıt İşlemleri

Endüstriyel Tasarım haklarınızın korunması ve 3. kişilerin olası ihlallerine karşı kullanılması konusunda bir sorun yaşamamak için, marka sahibinin unvan, nevi ve adres değişiklikleri, belge sahibi üzerinde devir, birleşme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri, haciz, rehin gibi işlemlerin Türk Patent nezdinde tasarım siciline kaydedilmesi gerekir.