Endüstriyel Tasarım

endustriyel-tasarimEndüstriyel Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Tüketici tarafından ürünü çekici kılan, diğer firmalarla sektörel pazarda rekabeti arttıran, ürün kalitesinin yükselmesine de doğrudan etki eden başarılı tasarımlar, hayal gücü, üstün emek ve ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır.

Yapılan yatırımların, harcanan emeğin ve ürüne dönüşen özgün fikirlerin korunması, tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkını doğurur.Koruma altına alınan tasarımlar, fikir hırsızlığı, kopyalama, taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalmaz ve tasarım sahiplerinin ticari anlamda büyük kayıplara uğramalarına engel olur.

Araştırma

Yeni, sürekli değişim gösteren, insan ihtiyaçlarına cevap veren, ergonomik ve estetik niteliğe sahip fikirleri tasarıma dönüştürmek sektöre bir hareket, tasarımcılara yeni ufuklar, tüketicilere ise kaliteli yaşam standartları oluşturmaktadır. Tasarımların özgün olmasına vurgu yapan Marpataş, araştırma portalı ile ürün ve firma bazlı detaylı bir tasarım araştırması yaparak müvekkillerini güvenilir ve doğru şekilde yönlendirmektedir.

Yenileme

Tescilli tasarımların korunma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıl olup ancak bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle yirmi beş seneye kadar uzatılabilir. Marpataş müvekkillerini bu süreçler ile ilgili her türlü konuda zamanında bilgilendirilmektedir.

İtiraz

İlana çıkmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek ya da tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları tasarımın “yenilik” ve “ayırt edicilik” vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ya da hak sahipliğine dayanarak ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı enstitü nezdinde itirazda bulunabilirler.

İtirazlar önce şekli olarak incelenir, ardından karşı görüş alınması için başvuru sahibine tebliğ edilir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” vasfına sahip olup olmadığı, sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. Marpataş, takip işlemlerini ve ilgili raporları her ay düzenli olarak müvekkilleri ile paylaşmaktadır.

Takip

Tasarım tescillerinde, takip işlemleri diğer konulara göre daha büyük bir önem taşımaktadır. TPE, tasarım başvurularını şekli inceleme yapıldıktan sonra başvuru ilana çıkartılmaktadır. Yani bir başvuru başka tasarıma olan benzerliği sebebiyle reddedilemeyeceğinden dolayı ilan aşamasının kaçırılması, ilgili tasarımın tescil edilmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple, zaman ve maliyet açısından daha büyük bir kayba uğramamak adına tasarımlarınızın takip edilmesi sistem dolayısıyla gerekliliktir.

Marpataş, takip işlemlerini ve ilgili raporları her ay düzenli olarak müvekkilleri ile paylaşmaktadır.

Sicil Kayıt İşlemleri

Endüstriyel Tasarım haklarınızın korunması ve 3. kişilerin olası ihlallerine karşı kullanılması konusunda bir sorun yaşamamak için, marka sahibinin unvan, nevi ve adres değişiklikleri, belge sahibi üzerinde devir, birleşme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri, haciz, rehin gibi işlemlerin Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka siciline kaydedilmesi gerekir.